Регистриране на е-винетка

1 Избиране на е-винетка
2 Регистрационен номер & срок на действие
3 Имейл адрес
4 Преглед & Общи условия
5 Плащане & Готово

Категория на превозното средство:

Товарни автомобили > 12т
Над 12т общо тегло
Детайли: Това включва леки автомобили с максимално технически допустимо общо тегло повече от 12т. Не трябва да е регистрирана допълнителна е-винетка за ремаркето.

Избиране на стандарт за емисиите:

Избиране на е-винетка:

Указаните цени вкл. законна Тол такса, вкл. заплащане за услугата и вкл. ДДС