Регистриране на е-винетка

1 Избиране на е-винетка
2 Регистрационен номер & срок на действие
3 Имейл адрес
4 Преглед & Общи условия
5 Плащане & Готово

Категория на превозното средство:

Автобуси и товарни автомобили > 3,5т
До 12т общо тегло
Детайли: Това включва леки автомобили и автобуси с максимално технически допустимо общо тегло от до 12т. За ремаркето трябва да е регистрирана допълнителна е-винетка от същата категория. Автобуси с повече от 9 места за сядане (включително водача) са освободени от това.

Избиране на стандарт за емисиите:

Избиране на е-винетка:

Указаните цени вкл. законна Тол такса, вкл. заплащане за услугата и вкл. ДДС